Chính sách bồi thường


Chính sách bồi thường hàng mất

  1. VietnamLogisstics sẽ bồi thường 100% giá trị hàng mất (mất hàng trong bao do bị móc, rách, hải quan lấy mẫu) với trường hợp kho Trung Quốc đã xác nhận đã nhận hàng.
  2. Trường hợp với các mặt hàng dễ vỡ (đồ gốm sứ, máy móc...) khách hàng mua bảo hiểm bằng 2% giá trị đơn hàng. Chúng tôi chỉ nhận giải quyết khiếu nại trong vòng 24 giờ sau khi quý khách nhận hàng (yêu cầu có hình ảnh làm bằng chứng).
  3. Trường hợp với các mặt hàng dễ vỡ mà quý khách không mua bảo hiểm, công ty sẽ đền bù thiệt hại bằng 5 lần số tiền vận chuyển.